Kvänum-Öttum Fiber ekonomisk förening

FUSIONEN MELLAN SEX FIBERFÖRENINGAR I VARA KOMMUN ÄR NU GENOMFÖRD.
INFORMATION ÄR SKICKAD TILL ALLA MEDLEMMAR VIA BREV OCH E-POST.

Info till medlemmar – ATT TÄNKA PÅ VID FÖRSÄLJNING AV FASTIGHET

  • NY ÄGARE av fastighet – Nye ägaren måste skriva under ett nytt Tjänsteavtal som skickas in till föreningen, om man önskar nyttja fibern.
  • GAMLE ÄGAREN av fastighet – Den som flyttar ut ska säga upp sitt tjänsteavtal; Uppsägning nyttjande fören. fibernät (tjänsteavtal) jan-18
    Ur- (och in)koppling sker vid två tillfällen per år och meddelas föreningen senast vid något av följande datum; 30 november för avslut 1 februari alternativt 30 maj för avslut 1 augusti.
  • DEN SOM FLYTTAR UT ska meddela Telia flytt av telefon och uppsägning av övriga avtal som t.ex. extra TV-tjänster.
  • DEN SOM FLYTTAR IN ska meddela Telia, tel. 90 200.

OBS! VIKTIG INFO till nya fastighetsägare och nya fiberuppkopplingar!
Vid byte av fastighetsägare eller hyresgäst som redan har fiber framdragen och som vill börja nyttja Telias tjänster och fastigheter som vill koppla upp sig så sker anslutning vid två tillfällen per år; februari och augusti.
Anmälan ska ske två månader före februari alt. augusti.
– För önskad inkoppling i februari skall ett Tjänsteavtal skrivas under och
skickas senast 1 december till Kvänum-Öttum Fiber.
– För önskad inkoppling i augusti skall ett Tjänsteavtal skrivas under och
skickas senast 1 juni till Kvänum-Öttum Fiber.

Ska du göra markarbeten? Kolla innan du gräver
Under våren hände några incidenter med avkrävda fiberkablar och för att undvika avgrävningar och förenkla planering och samordning, kontrollera med Ledningskollen. Länk Ledningskollen

FELANMÄLAN för TV, telefoni, internet
Innan du ringer Telia för felanmälan GÖR EN OMSTART av ex. TV; dra ur elkontakten till tv-boxen och vänta en halv minut innan du sätter i kontakt och startar om.
Vid fel på telefon eller internet dra ur el-kontakter och starta om. Hjälper inte detta,
ring Telia Kundsupport tel. 90 200.

Aktivering av framdragen fiber
Ni som redan har fiber framdragen till fastigheten (och som valt att avvakta med aktivering) kan aktivera fiber genom att fylla i ett Tjänsteavtal, i två ex. och skicka till Kvänum Öttum Fiber, två månader innan inkoppling/aktivering av fibern.
OBS! Det kommer att vara två tillfällen per år då Telia gör inkoppling/aktivering och det är i februari och augusti. Har ni frågor kontakta Lennart Johansson (fliken Kontakta oss).
– För inkoppling i februari skall anslutningsavtal skickas senast 30 november.
– För inkoppling i augusti skall anslutningsavtal skickas senast 31 maj.

Telias användarhandbok för router.
Telias användarhandbok för DigitalTV-box.
Dessa båda handböcker finns även under fliken Information.

För nya medlemmar / nya fiberanslutningar
För er som inte har fiber till fastigheten och önskar få fiber framdragen och inkopplad i efterhand gäller följande; Insats 100 kr (engångsbelopp), medlemsavgift 100 kr/år, anslutningsavgift till VaraNet stamnät 1500 kr plus moms (engångsbelopp) och  kostnad för grävning, slang, fiber, fibersvetsning samt blåsning från närmaste kopplingspunkt enligt offert.
För offert kontakta Lennart Johansson (fliken Kontakta oss).

BYTE AV E-POST. Gäller de som tidigare hade Telia.
Läs på länken hur du byter e-post om du tidigare hade Telia (byte från ADSL till bredband)

VÅR FÖRENING
Vi har byggt ett optiskt fibernätverk i trakterna kring Kvänum, Tråvad och Öttum
i Vara kommun. Observera! inte i Kvänum och Tråvads tätorter.

Kvänum-Öttum Fiber är en ekonomisk förening som bildats för att förse fastigheter  med snabbt bredband genom optisk fiber.

Förutom en snabbare internetuppkoppling får du även ett ökat utbud på telefoni och TV till lägre priser. (OBS! Priserna på sidorna nedan gäller inte föreningen, vi har andra priser);
Läs mer om Telias TV Telia Lagom.