Föreningsstämma 21/5 kl 18.30 i Föreningshuset, Tråvad

Tisdag 21/5 kl 18.30 i Förenigshuset, Tråvad. Sedvanliga stämmoförhandlingar samt info om nytt avtal med Telia. Vi bjuder på fika.