Vi bygger ett hållbart nätverk

För att säkra upp datatrafiken kommer vi under våren att komplettera fibernätet så att vi kan få datatrafik från två olika håll.

Arbetet kommer att utföras av Kvänum Energi och de fastighetsägare som berörs kommer att få information några dagar i förväg.