ARBETE PÅ FIBERNÄTET 1/7 kl 07.30 – 22.00

Kvänum Energi kommer att utföra arbete för att koppla vårt nät så att fiberanläggningen av säkerhetsskäl kan matas från två håll (redundans) vid t.ex. driftsproblem.
Övriga fiberföreningar har redan redundanskoppling.

Kvänum Energi kommer byta drygt 2/3 av sträckan mellan Öttum och E20, torsdag 1/7 mellan kl. 07.30 och 22.00. Resterande blir efter semestern. 

Kunderna kommer att anslutas undan för undan under skarvningen och avbrott kan också uppstå efteråt.

Med vänlig hälsning

Styrelsen Kvänum Öttum fiber ek. för.