ARBETE PÅ FIBERNÄTET 1/7 kl 07.30 – 22.00

Kvänum Energi kommer att utföra arbete för att koppla vårt nät så att fiberanläggningen av säkerhetsskäl kan matas från två håll (redundans) vid t.ex. driftsproblem.
Övriga fiberföreningar har redan redundanskoppling.

Kvänum Energi kommer byta drygt 2/3 av sträckan mellan Öttum och E20, torsdag 1/7 mellan kl. 07.30 och 22.00. Resterande blir efter semestern. 

Kunderna kommer att anslutas undan för undan under skarvningen och avbrott kan också uppstå efteråt.

Med vänlig hälsning

Styrelsen Kvänum Öttum fiber ek. för.

Angående felaktigt utskick från Telia om Tvillingabonnemang

Ni som hittills inte betalat något för tvillingabonnemang kommer inte att få någon kostnad nu heller. I vårt avtal med Telia (Telia Lagom) ingår tvillingabonnemang. Om ni ändå får en faktura på detta ring då Telias kundtjänst för att få den krediterad. Uppge att det ingår i vårt avtal. Har man däremot köpt tilläggskanaler kostar det enligt Telias prislista. //Styrelsen