Blanketter

Avgifter för medlemmar, gäller fr.o.m. okt -19

Överlåtelse av medlemskap i Kvänum Öttum Fiber
(Användes när fastighet byter ägare och medlemskapet ska skrivas över på ny ägare)

Avtal nyttjande av fibernät fr.o.m. okt -19 (Tjänsteavtal)

Uppsägning nyttjande fören. fibernät (Tjänsteavtal)

Anslutningsavtal ver 2-1 2016

Ansökan om medlemskap ver 2.1