Medlemsinformation

Avgifter för medlemmar

Överlåtelse av medlemskap i Kvänum Öttum Fiber
(Användes när fastighet byter ägare och medlemskapet ska skrivas över på ny ägare)

Tjänsteavtal  – nyttjande av fibernät

Anslutningsavtal ver 2-1 2016

Ansökan om medlemskap ver 2.1

 

 

Annonser