Information

Avgifter för medlemmar 2019-10-01

WIFI routerns lampor – information (sept -19)

Telias användarhandbok för router.

Telias användarhandbok för Telia DigitalTV-box.

Kopplingsprincip för bredband, telefoni och TV
Skiss över de olika komponenterna i inomhusutrustningen och hur de kopplas samman och hur det hela fungerar.

Fastighetsanslutning
Fastighetsinstallation